Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków

w Rudzie Śląskiej

 

 

aktualności

wnioski

dotacje

wirtualnaruda

prawo


pocztówki

zabytki

galerie

polecamy

 kontakt

 

 

 

 

Dotacje

 

Kto może otrzymać dotacje?

 

Dotacja może zostać przyznana tylko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

 

Jakie kryteria decydują przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji?

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności następujące kryteria:

 

1.      dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2.      rola zabytku w promowaniu kultury i historii miasta,

3.      stan zachowania obiektu,

4.      wartość historyczną lub artystyczną zabytku,

5.      wysokość zaangażowanych własnych środków.

 

 

Dokumenty

 

Wniosek o przyznanie dotacji (pdf)

Wniosek o przyznanie dotacji (doc)

 

Sprawozdanie z realizacji dotacji (pdf)

Sprawozdanie z realizacji dotacji (doc)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI - UCHWAŁA RADY MIASTA

 

 

 

 

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska,  pl. Jana Pawła II 6